Americká Sněmovna reprezentantů schválila Zákon o podpoře řešení tibetsko-čínských sporů

Přidáno

Dharamshala: 15. února 2024 Sněmovna reprezentantů USA drtivou většinou schválila dvoustranický návrh zákona o řešení tibetských sporů, oficiálně nazvaný Zákon o podpoře řešení tibetsko-čínských sporů (HR 533). Schválení návrhu zákona Sněmovnou reprezentantů znamená pro Tibeťany a naše příznivce velký úspěch, který demonstruje silnou podporu obou stran vůči Tibetu a tibetské věci. Návrh zákona potvrzuje politiku USA, která podporuje přímý dialog mezi Čínskou lidovou republikou a zástupci Jeho Svatosti dalajlamy nebo s demokraticky zvolenými tibetskými vůdci, a to bez jakýchkoli předběžných podmínek, s cílem vyřešit tibetsko-čínský konflikt.

Po schválení návrhu zákona ve Sněmovně reprezentantů Sikjong prohlašuje: „Jménem Tibeťanů v okupovaném Tibetu a v exilu vyjadřuji vděčnost zástupci Jimu McGovernovi a zástupci Michaelu McCaulovi za předložení návrhu zákona spolu se všemi členy za podporu tohoto návrhu zákona ve Sněmovně reprezentantů. Tento úspěch nás posouvá blíže k tomu, aby se zákon stal zákonem. Nyní se pozitivně těšíme na schválení zákona Senátem.“ Sikyong dále dodává: „Tento úspěch odráží společné úsilí CTA, International Campaign for Tibet, tibetských sdružení a nevládních organizací, skupin na podporu Tibetu a jednotlivců.“

Přijetí tohoto zákona posílí a upevní politiku přístupu střední cesty a závazek Ústřední tibetské správy vést dialog s cílem vyřešit tibetsko-čínský konflikt v nejlepším zájmu tibetského i čínského lidu. Bezprostřední reakci paní Tencho Gyatso, prezidentky International Campaign for Tibet můžete sledovat na FB zde.

Zdroj: tibet.net