Češi Tibet podporují jsou členem DEMAS

Přidáno

DEMAS Asociace pro podporu demokracie a lidských práv je platforma předních českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve třetích zemích.

Je pro nás velkou ctí a také odpovědností stát se jedním ze členů DEMAS a být součástí skupiny zkušených a renomovaných organizací, kterou DEMAS tvoří, a jejichž práce si  vážíme a těšíme se na smysluplnou spolupráci.