DALAJLÁMA ~ HAVEL – POPRVÉ SPOLU

Přidáno

Co přinesla 1. návštěva Jeho Svatosti 14. dalajlámy v Československu v roce 1990?

Od 1. července 2019 pracujeme na zajímavém projektu. Díky podpoře Nadačního fondu Avast si můžeme splnit jeden z našich snů – věnovat dostatek pozornosti 1. návštěvě Jeho Svatosti 14. dalajlámy v Československu v roce 1990, jeho prvnímu setkání s prezidentem a později drahým přítelem Václavem Havlem a zabývat se také důsledky této návštěvy z nejrůznějších úhlů pohledu.

Václav Havel zmínil, že chce pozvat Jeho Svatost do Československa již ve svém prvním prezidentském novoročním projevu 1. 1. 1990. Vzápětí nabraly události nečekaně rychlý spád a Václav Havel už 2. února vítal dalajlámu na letišti v Praze – Ruzyni. Náš projekt si klade za cíl důkladně zmapovat tuto návštěvu, vyzpovídat pamětníky, dohledat fotografie a filmový materiál, hovořit s experty, kteří dokážou nahlédnout a popsat, jaké důsledky měla tato návštěva v celosvětovém měřítku. Důsledky chceme popsat v mnoha rovinách: diplomatické, kulturní, duchovní i osobní.

Na co se můžete těšit?

Ještě letos na podzim pořádáme debatní panel se zajímavými hosty. Těžiště naší pozornosti bude tentokrát v otázkách diplomatických, neboť se domníváme, že přijetí, byť neoficiální, Jeho Svatosti 14. dalajlámy tehdejším prezidentem Václavem Havlem přispělo k prolomení dlouhotrvající diplomatické izolace dalajlámy jako duchovního vůdce Tibetského buddhismu i představitele tibetské exilové vlády.

Účast přislíbili pan Lobsang Sangay, předseda tibetské exilové vlády žijící v Indii, pan Alexander Berzin, vědec, překladatel a učitel Tibetského buddhismu působící v Berlíně, tehdejší průvodce Jeho Svatosti při návštěvě v Praze, pan Alexander Neumann, český novinář a překladatel, poradce Václava Havla v letech 1989 – 1994 zodpovědný za přijetí delegace Jeho Svatosti, Kate Saunders, vedoucí výzkumu organizace International Campaigne for Tibet žijící v Londýně a Martin Hála, sinolog, zakladatel a ředitel projektu Sinopsis. Moderovat bude novinářka Kateřina Procházková. Tato akce je součástí Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.

(15.10.2019 od 10 do 12 hod., Sněmovní 7, Praha 1)

Projekt bude pokračovat na podzim hlubšími rešeršemi, rozhovory s pamětníky, získáváním fotografií.  V roce 2020 pak vyvrcholí vydáním dvojjazyčné publikace, která přiblíží čtenářům tehdejší události i to, jaký měly dopad na další vývoj mezinárodních vztahů. Těšíme se také, že se nám podaří uspořádat výstavu, a přinést tak téma širší veřejnosti. O podrobnostech a dalších krocích Vás budeme informovat v aktualitách a také na našem Facebooku.

Všechny tyto aktivity realizujeme za finanční podpory Nadačního fondu Avast, který v roce 2019 u příležitosti oslav 30 let svobody podpořil projekty, jež skrze různé formy mapují události období Sametové revoluce a připomínají důležitost demokratických hodnot.