Diplomat a filozof Martin Palouš o knize Dalajlama a Havel:

Přidáno

„V jednom ze svých posledních textů uvažoval český filosof Jan Patočka o duchovních aktuálních problémech moderní evropské civilizace, o konci její světovládné moci, která se ještě v 19. století zdála být neotřesitelná. Cílem jeho úvah o světových dějinách bylo navázat dialog s představiteli neevropských civilizací, často promlouvajících z hlubin předevropských časů a vstupujících do dnešních zápasů o evropské dědictví v době poevropské, v níž se dnes již ve třetí dekádě 21. století nacházíme. Příběh posledního dalajlámy a jeho vstup do českého prostředí, na prvním místě díky jeho přátelství s Václavem Havlem, v této knize zachycený, je právě v souvislostech výše naznačených nesmírně poučný, inspirativní a povzbuzující. Za to patří jejím autorkám dík a chvála, a mohu ji vřele čtenářům doporučit nejen k pozornému přečtení, ale jako příležitost k dnes tak potřebnému hlubšímu zamyšlení.“