V srpnu 2015 jsme navštívili Jeho Svatost dalajlamu v jeho sídle v severoindické Dharamsale. Přivezli jsme mu přání k jeho 80. narozeninám od více než desítky tisíc občanů České republiky. Dárek k narozeninám, porcelánový hrnek od designéra a architekta prof. Bořka Šípka přežil čtrnáctidenní strastiplnou cestu a Dalajlámu potěšil. Je vyroben renesanční technikou, která pracuje s odrazem kresby z talířku na hrnek. Na hrnku se zobrazila podobizna Dalajlámy s jeho velikým přítelem a druhem Václavem Havlem. Naše tehdy pětiletá Noemi předala Dalajlámovy pozvání do České republiky of Nadace Forum2000. Dalajláma slíbil, že přijede! Tím začala naše cesta k organizování veřejného přivítání Dalajlámy v České republice.