Ve dnech 21. – 25. ledna 2022 přijel do České republiky Döndub Wangčhen, tibetský filmař, autor “olympijského” dokumentu Nechat strach za sebou (Leaving Fear Behind), za nějž byl v Číně uvězněn na šest let.

Návštěva Prahy byla součástí jeho cesty po evropských zemích (Francie, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Rakousko aj.). Döndub Wangčhena doprovázel ředitel evropské části mezinárodní organizace International Campaign for Tibet (ICT), pan Whangpo Thetong.

Foto: Ya Noya

Cesta se konala v době příprav a zahájení olympiády (Zimních olympijských her v Pekingu 2022), jejichž organizaci Mezinárodní olympijský výbor svěřil již podruhé Číně.

Režisér Döndub Wangčhen se chce ve vybraných západních zemích podělit o svůj osobní příběh (6leté věznění, mučení a útěk z Tibetu), ale především diskutovat o významu olympiády, ať už pro Tibeťany či jiné národnostní menšiny. Součástí některých setkání bylo i promítání jeho dokumentu Nechat strach za sebou (Leaving Fear Behind) o olympiádě v roce 200 Döndub Wangčhen obdržel v roce 2012 Mezinárodní cenu svobody tisku, kterou udílí Výbor na ochranu novinářů.

Setkání vedení Senátu ČR s tibetskou delegací ke konání XXIV. zimních olympijských her v Pekingu

V roce 2014 se stal nositelem Ceny Václava Havla za kreativní disent, kterou mu udělila nadace Human Rights Foundation. Döndub Wangčhen se během pobytu v Praze setkal s představiteli obou komor Parlamentu, sinology a tibetology, představiteli neziskových organizací i veřejností.

Program setkání:

V pondělí 24.1. v centru Sněmovní 7, Praha 1, od 11:30 proběhlo setkání se členy Senátu Parlamentu ČR, následovala tisková konference.

                                                        Setkání vedení Senátu ČR s tibetskou delegací ke konání XXIV. zimních olympijských her v Pekingu

V pondělí 24.1. v Kampusu Hybernská 4, Praha 1, od 17:30 proběhla projekce filmu Nechat strach za sebou (Leaving Fear Behind, tibetsky Džigdel, Čína 2008, 25 min., tibetsky a anglicky s českými titulky), neobvyklý film natočený tajně v Tibetu zachycuje atmosféru pod nadvládou Číny, souvislosti a symboliku olympijských her a otázku návratu dalajlamy.

Tým filmařů samouků z východního Tibetu, Döndub Wangčhen (zemědělec) a jeho přítel Golog Džigme (mnich), natočili více než 35 hodin rozhovorů s obyčejnými Tibeťany o třech hlavních tématech: nadvláda Číny v Tibetu, olympijské hry v Pekingu a dalajlama. Film byl v ČR uveden v rámci Festivalu tibetských filmů a filmů o Tibetu FLIM 2009.

Následovala veřejná debata na téma „Tibet a olympijské hry v Pekingu“

Diskutovali:
Döndub Wangčhen
Wangpo Tethong, ředitel International Campaign for Tibet Europe
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., FF UK, sinoložka, spoluzakladatelka projektu Sinopsis
Dr. Jarmila Ptáčková, Ph.D., Orientální ústav AV ČR, sinoložka a tibetoložka
Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu
Parlamentu ČR
Mgr. Linda Sokačová, ředitelka české pobočky Amnesty International
Projekce a debata jsou volně přístupné pro novináře, studenty i veřejnost.

 

V úterý 25. 1. v 15:00 proběhlo setkání s předsedou Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poslanci (TBC).

Z České republiky Döndub Wangčhen pokračoval do Pobaltí.

Návštěvu v ČR zajistil spolek Češi Tibet podporují a Potala, o.p.s.