Připravujeme konferenci pořádanou místopředsedy Senátu PČR paní Jitkou Seitlovou a panem Jiřím Oberfalzerem ve spolupráci se Skupinou přátel Tibetu v Senátu a International Campaign for Tibet, s projektem Sinopsis a Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty.

Registrovat se můžete zde:

Program

Zahajovací zasedání (10:00-10:30)
Moderátor: Mgr:Kateřina Procházková, novinářka
– Úvodní slovo Jiřího Oberfalzera, místopředsedy Senátu PČR
– Uvítací projev Přemysla Rabase, předsedy skupiny pro podporu Tibetu v Senátu PČR
– Uvítací projev Jiřího Kozáka, náměstka ministra zahraničních věcí ČR
– Uvítací projev Marka Havrdy, náměstka ministra pro evropské záležitosti ČR
– Uvítací projev Youdona Aukatsanga, poslance tibetského exilového parlamentu
Zasedání 1: Situace v Tibetu (10:30-11:15)
Moderátor: Mgr:Tomáš Etzler, novinář
– Přehled situace v oblasti lidských práv v Tibetu
Thinlay Chukki, zástupce dalajlamy a CTA pro střední a východní Evropu
– Svoboda náboženského vyznání v Tibetu a nástupnictví tibetských lamů
Tenpa Yarphel, člen tibetského exilového parlamentu
– Status Tibetu a mezinárodní odpovědnost při řešení čínsko-tibetského konfliktu
Michael van Walt van Praag, profesor mezinárodního práva
Přestávka (11:15-11:30)
Zasedání 2: Co může Evropská unie udělat pro řešení tibetské krize?(11h30-12h45)
Moderátor: Mgr:Kateřina Procházková, novinářka
– Proč je v zájmu Evropy podporovat Tibet?
Youdon Aukatsang, poslanec tibetského exilového parlamentu
– Stav a perspektivy vztahů mezi EU a Čínou
Balázs Gargya, politický úředník – Čína, Evropská služba pro vnější činnost
– Válka na Ukrajině: jaké dopady má zahraniční politika EU na Čínu a Tibet?
David Plášek, analytik, Centrum evropských hodnot pro bezpečnostní politiku
– Úloha Evropského parlamentu
Isabel Santos, poslankyně Evropského parlamentu
Oběd (12:45-13:30)
Zasedání 3: Mezinárodní perspektiva a vyhlídky na spolupráci a partnerství s
Tibeťany v exilu (13h30-14h45)
Moderátor: Mgr:Tomáš Etzler, novinář
– Hledání možností řešení tibetské krize: role liberální demokracie
Pavel Fischer, předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
– Prosazování lidských práv v Tibetu: význam spolupráce mezi podobně smýšlejícími státy
Eva Decroix, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
– Rada OSN pro lidská práva: bojiště za lidská práva v Číně a Tibetu
Kai Müller, vedoucí advokačního týmu OSN a výkonný ředitel Mezinárodní kampaně pro Tibet
Německo
– Hongkong a Tibet: jaké mosty a příležitosti k prosazování lidských práv a demokracie?
Samuel Chu, prezident, Kampaň pro Hongkong
Slovo závěrem (14.45-15.00)
– Závěrečné slovo: Wangpo Tethong, výkonný ředitel Mezinárodní kampaně za Tibet v Evropě.
– Závěrečné slovo: Hayato Josef Okamura, člen Výboru pro zahraniční věci a předseda výboru
Skupiny pro podporu Tibetu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
– Závěrečné slovo Jitky Seitlové, místopředsedkyně Senátu PČR
Občerstvení a neformální rozhovory (15:00-15:30)