Součástí našeho projektu, který si klade za cíl zmapování první návštěvy Jeho Svatosti 14. dalajlámy v Československu a jejího mezinárodního dopadu je bezpochyby i cesta do Dharamsaly v Indii a bylo nám velkou ctí a potěšením, že nás Jeho Svatost přijala, abychom jí mohli tento projekt představit.

Během našeho vzácného setkání jsme také natočili tento pozdrav pro český národ.

 

Vážení bratři a sestry, a především čeští bratři a sestry! Zdravím vás a přitom si jasně vybavuji své setkání s dnes již zesnulým prezidentem Havlem. Jako lidská bytost jsem velmi šťasten, že ačkoli tu s námi fyzicky není, český lid dál nese poselství jeho ducha. Všiml jsem si, že stále ctíte jeho moudrost a morální principy. To je velice cenné, prosím pokračujte v naplňování jeho duchovního odkazu. Jsme na počátku jednadvacátého století. Pokud teď vynaložíme úsilí, může se toto století stát stoletím míru a nakonec i stoletím milosrdenství. Myslím, že vy, čeští bratři a sestry, kteří žijete podle Havlova odkazu, můžete k takovému vývoji významně přispět.“