S velkou radostí se letos účastníme tibetského festivalu v Ostravě, povídat si s vámi budeme mimo jiné i o na podzim vydané knize o přátelství Václava Havla a Jeho Svatosti dalajlamy. Těšíme se na vás!