Češi Tibet podporují a International Campaign for Tibet si Vás dovolují pozvat na panelovou diskusi Cesta k míru a stabilitě v Asii a ve světě, která se uskuteční ve středu 29. listopadu 2023 od 11:00 do 12:15 v klášteře Fortna v Praze coby oficiální doprovodný program  Mezinárodní ministerské konference Aliance pro náboženskou svobodu nebo víru. pořádanou Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Tato akce se bude zabývat výzvami a příležitostmi při řešení náboženské svobody v Tibetu se zvláštním zaměřením na potenciál tibetského buddhismu přispět k míru a stabilitě v regionu, který je stále více poznamenán napětím.

 

 

Na akci vystoupí jako vážený host paní Uzra Zeya, náměstkyně amerického ministerstva pro civilní bezpečnost, demokracii a lidská práva a zvláštní koordinátorka pro tibetské otázky vážená paní Bea Ten Tusscher, zvláštní vyslankyně Nizozemského království pro svobodu náboženského vyznání a víry a pan Telo Tulku Rinpočhe, čestný zástupce dalajlamy v Mongolsku, Rusku a Společenství nezávislých států.

Následovat bude interaktivní diskuse s evropskými politiky, odborníky, novináři a členy občanských a náboženských organizací, jejímž cílem bude stanovit doporučení pro mezinárodní společenství, jak chránit svobodu náboženského vyznání v Tibetu a využít tibetský buddhismus v Asii jako způsob podpory míru a stability. Diskusi bude moderovat pan Tomáš Etzler

Více informací o programu, řečnících, místě konání a registraci naleznete na webových stránkách akce: https://tibeteventprague2023.mobirisesite.com/ . Po skončení akce bude k dispozici lehké občerstvení. Z důvodu omezené kapacity sálu a velkého zájmu ze strany účastníků konference doporučujeme se registrovat předem.