Novoroční poselství Jeho Svatosti 14.dalajlamy

Přidáno

U příležitosti Nového roku bych rád poděkoval všem, kteří mi poslali přání všeho dobrého, a pozdravuji vás všechny, bratry a sestry na celém světě.

Navzdory mnoha výzvám, kterým dnes čelíme, cítím optimismus, že s rostoucím pochopením toho, jak jsme všichni propojeni v jednotě lidstva, můžeme všichni pracovat na tom, abychom vedli smysluplnější život a vytvářeli lepší svět.

Jako lidské bytosti sdílíme společné přání být šťastní a bez bolesti. Jsme společenská zvířata, jejichž přežití závisí na ostatních. Proto, jak často říkám, bychom měli pracovat ve prospěch ostatních. Pokud jim nemůžeme pomoci, měli bychom se alespoň ujistit, že jim neubližujeme. Zjistil jsem, že pomáhat druhým je nejlepší způsob, jak si zajistit štěstí a klid.

Také pevně věřím, že mír ve světě můžeme najít pouze tehdy, když najdeme mír v sobě. Každý člověk má potenciál pěstovat vnitřní mír, a tím přispívat k míru našeho globálního společenství. Musíme se snažit pěstovat soucit a vnitřní mír, bez ohledu na naši národnost nebo náboženství můžeme přispět k blahu a štěstí celého lidstva. Jestliže minulé století bylo stoletím násilí, je naší povinností učinit toto století stoletím dialogu.

Ještě jednou vás všechny srdečně zdravím. Doufám, že si všichni užijete příznivý začátek nového roku 2024.

S modlitbami a přáním všeho dobrého,

dalajlama

Zdroj: dalajlama.com