OSN: čínská vláda se snaží kulturně, nábožensky a jazykově asimilovat tibetské obyvatelstvo prostřednictvím systému internátních škol

Přidáno

„Jsme velmi znepokojeni tím, že v posledních letech se zdá, že systém rezidenčních škol pro tibetské děti funguje jako povinný rozsáhlý program, jehož cílem je asimilovat Tibeťany do většinové chanské kultury, což je v rozporu s mezinárodními standardy lidských práv,“ uvedli odborníci OSN a varovali, že čínská vláda se snaží kulturně, nábožensky a jazykově asimilovat tibetské obyvatelstvo prostřednictvím systému internátních škol, což se týká přibližně milionu dětí tibetské menšiny.

V rezidenčních školách je vzdělávací obsah a prostředí postaveno na většinové chanské kultuře, přičemž obsah učebnic odráží téměř výhradně životní zkušenosti chanských studentů. Děti tibetské menšiny jsou nuceny absolvovat „povinnou školní docházku“ v mandarínské čínštině (putonghua) bez přístupu k tradiční nebo kulturně relevantní výuce. Státní školy v jazyce putonghua neposkytují podstatné studium jazyka, historie a kultury tibetské menšiny.

„V důsledku toho tibetské děti ztrácejí znalost svého rodného jazyka a schopnost snadno komunikovat se svými rodiči a prarodiči v tibetštině, což přispívá k jejich asimilaci a erozi jejich identity,“ uvedli odborníci.

Vyjádřili znepokojení nad údajným výrazným nárůstem počtu internátních škol působících v Tibetské autonomní oblasti i mimo ni a počtu tibetských dětí, které v nich žijí. Ačkoli internátní školy existují i v jiných částech Číny, jejich podíl v oblastech obývaných tibetskou menšinou je mnohem vyšší a v posledních letech se tento podíl zvyšuje. Zatímco na celostátní úrovni činí podíl internátních studentů více než 20 %, získané informace poukazují na to, že naprostá většina tibetských dětí je v internátních školách, celkem téměř jeden milion dětí.

„Tohoto nárůstu počtu internátních tibetských studentů bylo dosaženo uzavřením venkovských škol v oblastech, které bývají obývány Tibeťany, a jejich nahrazením školami na úrovni měst nebo okresů, které při výuce a komunikaci používají téměř výhradně jazyk putonghua a obvykle vyžadují, aby se děti stravovaly,“ uvedli odborníci. „Mnohé z těchto internátních škol se nacházejí daleko od rodinných domů žáků, kteří se v nich stravují.“

„Jsme znepokojeni tím, co se jeví jako politika násilné asimilace tibetské identity do dominantní chansko-čínské většiny, a to prostřednictvím řady represivních opatření proti tibetským vzdělávacím, náboženským a jazykovým institucím,“ uvedli odborníci.

Experti OSN uvedli, že tato politika je v rozporu se zákazem diskriminace a právem na vzdělání, jazykovými a kulturními právy, svobodou náboženského vyznání nebo přesvědčení a dalšími menšinovými právy tibetského lidu. „Jedná se o zvrat v politice, která byla v některých ohledech inkluzivnější nebo vstřícnější,“ uvedli experti.

V srpnu 2021 vyzvala Ústřední konference pro etnické záležitosti všechny etnické skupiny, aby se řídily tím, že budou vždy upřednostňovat zájmy čínského národa. „Tato výzva znovu potvrdila myšlenku budování moderního a silného socialistického státu založeného na jednotné čínské národní identitě. V této souvislosti jsou údajně potlačovány iniciativy na podporu tibetského jazyka a kultury a jednotlivci zasazující se o tibetský jazyk a vzdělání jsou pronásledováni,“ uvedli experti OSN.

Experti zaslali 11. listopadu 2022 čínské vládě sdělení a v souvislosti s touto otázkou zůstávají v kontaktu s úřady.

zdroj: www.ohchr.org