Panelová diskuse „Cesta vpřed k míru a stabilitě v Asii a ve světě: Dalajlámova vize“ v Praze

Přidáno

Dne 29. listopadu jsme uspořádali společně s mezinárodní International campaign for Tibet doprovodnou akci k ministerské konferenci s názvem „Cesta vpřed k míru a stabilitě v Asii a ve světě: Dalajlámova vize“.

Cílem této akce bylo diskutovat o transformační síle buddhismu, zejména pod vizí a vedením Jeho Svatosti dalajlamy, a o blahodárném kulturním vlivu, který Tibet historicky působí na Asii, Indii, Čínu a Rusko, a o tom, jak může dále přispívat k míru a stabilitě v regionu, který je stále více poznamenán napětím.

Tencho Gyatso

 

Úvodní projev přednesla prezidentka ICT Tencho Gyatso a po něm následovala vystoupení dvou hostujících řečníků, náměstkyně ministra zahraničí USA pro civilní bezpečnost, demokracii a lidská práva a zvláštní koordinátorky pro tibetské otázky paní Uzra Zeya a zvláštní vyslankyně pro svobodu náboženského vyznání a přesvědčení Nizozemska paní Bea ten Tusscher.

Uzra Zeya

Zeya uvedla: „Budeme pokračovat ve zvyšování mezinárodní solidarity a podpoře lidských práv Tibeťanů a zachování jejich jedinečné kulturní, náboženské a jazykové identity. (…) Nadále vyzýváme ČLR k obnovení smysluplného a přímého dialogu s dalajlamou nebo jeho zástupci bez předběžných podmínek na nejvyšší úrovni naší vlády.“

Bea ten Tusscher

 

Ten Tusscher uvedla: „Všeobecná svoboda náboženství neumožňuje politizaci a duchovní rozhodnutí jsou na duchovních vůdcích, dalajlamovi a jeho následovnících, a nikoli na politicích. Nemělo by být používáno jako zbraň.“

Petr Jan Vinš

Mezi panelisty byl i Petr Jan Vinš, český teolog, kněz a překladatel, který vyzvedl, jak může být náboženství silou odporu proti autoritářským režimům.

Bhuchung Tsering

Vedoucí oddělení výzkumu a monitoringu ICT Bhuchung Tsering se věnoval tématu „výzvy a příležitosti při řešení svobody náboženství v Tibetu pod dohledem a kontrolou Komunistické strany Číny“. Vyzval zejména vlády a ministerskou konferenci Mezinárodní aliance pro náboženskou svobodu nebo víru, aby veřejně podpořily tradiční duchovní autoritu dalajlamy a tibetských buddhistů a postavily se proti čínskému zasahování do záležitostí týkajících se tibetského buddhismu, zejména do procesu reinkarnace, a zvážily uvalení sankcí vůči takovým čínským úředníkům, kteří se na tom podílejí.

Záznam celé konference můžete sledovat zde:

 

Více o konferenci:
Ministerské setkání na podporu náboženské svobody je akce pořádaná v rámci Mezinárodní aliance pro náboženskou svobodu nebo víru (IRFBA), což je síť 37 podobně smýšlejících zemí, které se zavázaly podporovat svobodu náboženského vyznání nebo víry na celém světě. Iniciativu zahájily v roce 2018 Spojené státy. Předtím se konaly čtyři konference: v letech 2018 a 2019 ve Spojených státech, v roce 2020 v Polsku a v roce 2022 ve Spojeném království.