Podpořte Larung Gar!

Přidáno

Chráníme buddhismus.

Čínská vláda v současné době organizuje rozsáhlé ničení Institutu Larung Gar, největšího centra tibetského buddhismu na světě. Dne 20. července 2016 Čína zahájila realizaci svého plánu na zničení centra Larung Gar, s cílem vystěhovat do září 2017 alespoň polovinu z jeho stávajících více než 10 000 obyvatel.

Dramaticky probíhající ničení institutu Larung Gar představuje vážné porušení práva na svobodu náboženského vyznání. Mniši a mnišky, kteří zde stranou od světa žijí, nemohou svobodně a v míru praktikovat své náboženské přesvědčení. Tři ze zdejších buddhistických mnišek v důsledku této situace a na projev protestu dobrovolně ukončily svůj život.

Larung Gar, které založil láma Khenpo Jigme Phuntstok, je tradiční a vysoce respektované centrum tibetského buddhismu a je z hlediska svého udržování buddhistického učení proslulé na celém světě. Má obrovský význam z hlediska uchování jazyka Tibetu, jeho kultury a náboženství. Právě z tohoto důvodu musí být respektováno a chráněno. Čínské vládě nesmí být umožněno, aby Tibeťanům v Tibetu diktovala, jak mají provozovat své náboženské vzdělávání a je nutné, aby jejich právo na svobodu vyznání bylo ze strany Číny přijato a uznáno.

Více informací naleznete zde.

Prosíme podepište tuto petici! Je určena pro Radu lidských práv OSN, která může vyvinout potřebný tlak na čínskou vládu, aby ukončila ničení centra Larung Gar a umožnila tak místním vůdčím představitelům a učitelům Tibetu, aby mohli svobodně rozhodovat o své dlouhodobé budoucnosti.

Členové petičního výboru:
Martin Bursík, Češi Tibet podporují, International Tibet Network
Kateřina Bursíková Jacques, Češi Tibet podporují
Milan Opavský, Češi Tibet podporují
Alison Reynolds, International Tibet Network
Kate Saunders, International Campaign for Tibet

Stáhnout petiční arch