Přestože tibetský lid čelí neuvěřitelné brutalitě, zůstává oddaný nenásilí.

Přidáno

Jejich pokojný odpor odlišuje tibetský boj od mnoha jiných bojů v současném světě. Podle Ústřední tibetské správy zemřelo v přímém důsledku čínské invaze a okupace jejich země více než 1 milion Tibeťanů. Tibeťanům jsou upírána nejzákladnější lidská práva a žijí v zemi, kterou organizace Freedom House označuje za druhou nejméně svobodnou zemi a oblast na světě, hned po Sýrii a  dokonce hůře než Severní Korea.

Tváří v tvář tomuto obrovskému útlaku se Tibeťané řídí dalajlamovou radou a zůstávají převážně nenásilní. Absence násilí v tibetském boji je inspirací a pozitivním vzorem pro pronásledované skupiny po celém světě, který musí mezinárodní společenství podporovat.

Dalajlama, který jde ve šlépějích Mahátmy Gándhího a Martina Luthera Kinga mladšího, je pravděpodobně největším zastáncem míru a nenásilí v současném světě. V roce 1989 obdržel Nobelovu cenu za mír.

Nenásilí zdaleka nevyžaduje pasivitu, ale aktivní nasazení a odvahu. Lidé v Tibetu nikdy nepřestali pokojně protestovat a organizovat se, přestože mnoho z nich bylo kvůli tomu uvězněno a mučeno.

Jak řekl zesnulý výkonný předseda ICT Lodi Gyari: „Bojovat nenásilně je ten nejtěžší boj… Každou chvíli je to nové odhodlání, které musíme učinit.“

Zdroj: https://savetibet.org/why-tibet/nonviolence