Připojujeme se k Hong Kong Democracy Council v prohlášení proti článku 23

Přidáno

Washington, D.C. – Hong Kong Democracy Council vydal společné prohlášení podepsané 144 dalšími hongkongskými komunitními skupinami, advokačními organizacemi a partnery z občanské společnosti proti článku 23, který má být v Hongkongu po urychleném schválení uplatněn v sobotu 23. března.

Úplné znění společného prohlášení 145 organizací z celého světa proti článku 23:

My, níže podepsané organizace, se důrazně stavíme proti přijetí zákona o ochraně národní bezpečnosti, běžně označovaného jako „článek 23“, který má být v Hongkongu prosazen v sobotu 23. března. Odsuzujeme plán hongkongské vlády S.A.R. zrušit autonomii Hongkongu pod záminkou „národní bezpečnosti“, což dále zhoršuje stávající potlačování lidských práv.

Nejasné a široké definice trestných činů v článku 23 mají nepříznivý dopad nejen na osoby, kterým hrozí politické zatýkání a stíhání, ale i na všechny ostatní obyvatele Hongkongu. Zákon otevírá prostor pro další svévolné zatýkání a zadržování a zároveň stupňuje cenzuru, čímž vytváří globální mrazivý efekt.

Článek 23 má dopad na bezprecedentně široký okruh osob. Zákon například definuje trestný čin „špionáže“, který se vztahuje na ty, kdo „s úmyslem ohrozit národní bezpečnost“ získávají, shromažďují nebo drží informace, které jsou „přímo nebo nepřímo užitečné pro vnější síly“ (bod 41). Rovněž široce kriminalizuje činy s „pobuřujícím úmyslem“, který zahrnuje úmysl vyvolat u kohokoli v Hongkongu „nenávist, pohrdání nebo nespokojenost“ vůči čínské a hongkongské vládě, institucím nebo ústavnímu pořádku. S takto nízkými prahovými hodnotami pro stíhání by článek 23 mohl poskytnout záminku pro ještě více politicky motivovaných stíhání a odsouzení.

Článek 23 zhoršuje pronásledování politických vězňů a prohlubuje stávající porušování lidských práv podle zákona o národní bezpečnosti (N.S.L.). Nový právní předpis posiluje oddělený soudní proces pro politické případy, do něhož jsou kromě ručně vybraných státních zástupců a soudců zapojeni i jmenovaní policejní důstojníci národní bezpečnosti, a zbavuje podezřelé důležité procesní ochrany, která byla dříve v hongkongském právním systému k dispozici. Politickým vězňům obviněným na základě zákona N.S.L. již byla běžně odepřena kauce, byli vystaveni několikaměsíční vyšetřovací vazbě a zbaveni práva na soudní proces s porotou. Nový zákon tato procesní práva dále podkopává tím, že umožňuje policii nejen prodloužit dobu zadržení bez obvinění ze současných 48 hodin na dalších 14 dní, ale také omezit přístup podezřelých k obhájci.

Kromě osob, kterým hrozí politické pronásledování, pocítí dopad článku 23 také mezinárodní podniky a obyvatelé Hongkongu, kteří nejsou přímo zapojeni do politiky, neboť zákon zesiluje stávající cenzuru. V návaznosti na N.S.L. donutila hongkongská vláda ukončit činnost významných médií, jako jsou Stand News a Apple Daily. Po přijetí článku 23 se investigativní žurnalistika a zpravodajství o „citlivých“ politických otázkách – vzhledem k širokým definicím „státního tajemství“ a „pobuřování“ – stávají ještě rizikovějšími. Mrazivý účinek článku 23 na svobodu projevu se vztahuje i na hongkongskou diasporu v celosvětovém měřítku, neboť nový zákon se vztahuje na obyvatele Hongkongu kdekoli na světě. Extrateritoriální důsledky zákona nepochybně připraví půdu pro zesílení nadnárodní represe.

Vláda S.A.R. urychlila přijetí článku 23 navzdory rostoucímu mezinárodnímu tlaku na dodržování lidských práv. Výbor OSN pro lidská práva vydal v roce 2022 seznam doporučení, v nichž naléhá na vládu SAR, aby upřednostnila lidská práva. Během všeobecného pravidelného přezkumu Číny v lednu letošního roku osm členských států OSN rovněž vyzvalo Čínskou lidovou republiku, aby zrušila nebo přezkoumala N.S.L. Navzdory těmto jasným a naléhavým výzvám se vláda S.A.R. rozhodla urychlit přijetí článku 23 – odstranila všechny legislativní překážky do 50 dnů od počáteční veřejné konzultace.

Vyzýváme vlády na celém světě a mezinárodní společenství, aby:

uvalily sankce na hongkongské a čínské úředníky odpovědné za podkopávání právního státu v Hongkongu, zejména na ty, kteří se podíleli na přijetí obou právních předpisů týkajících se „národní bezpečnosti“;

přezkoumaly status hongkongských hospodářských a obchodních úřadů na celém světě s cílem ukončit jejich činnost;

Nabídnout azyl a další humanitární cesty a poskytnout dočasné cestovní doklady hongkongským obráncům lidských práv, zejména těm, kteří byli úřady S.A.R. označeni za „uprchlíky“ a v blízké budoucnosti jim pravděpodobně bude zrušen pas.

Signatáři (v abecedním pořadí):

29 zásad
AfrikaHongKongFrancie (AHKF)
Arizona pro Hongkong
ČLÁNEK 19
Síť asijských právníků (ALN)
Shromáždění zástupců občanů, Hongkong
Asociace kosmopolitní kulturní akce Taichung
Sdružení Hongkongců v západní Austrálii
Athenai Institue
Aus-Hong Kong Connex Inc.
Asociace hlavního města Austrálie Hongkongu
Australia Hong Kong Link
Australská rada pro Tibet
Australská a novozélandská aliance pro oběti čínského komunistického režimu
Bay Area Friends of Tibet
Befria Hongkong (Švédsko)
Birmingham HongKongers
Blossom Community HK CIC
Bonham Tree Aid CIC
Bristol Hongkongers
Britové v Hongkongu
Kampaň pro Ujgury
Canada-Hong Kong Link
Centrum pro ujgurská studia
Chicago Solidarity with Hong Kong (CSHK)
Čínští ochránci lidských práv (CHRD)
Koalice studentů vzdorujících Číně
Výbor pro svobodu v Hongkongu (Committee For Freedom in Hong Kong Foundation)
Výbor na ochranu novinářů
Češi Tibet podporují
Demokracie pro Hongkong (D4HK)
Dialog Čína
Evropská nadace pro Bělorusko
Centrum evropských hodnot pro bezpečnostní politiku
Boj za svobodu. Stojíme při Hongkongu.
Finští Hongkongci
Proudění HK
Formoské sdružení pro lidská práva
Frankfurt stojí při Hongkongu
Svobodný Tibet
Free Uyghur Now
Freedom House
Freiheit für Hongkong e.V. (FfHK)
Friends of Hong Kong (Calgary)
Fundacíon Para la Libertad de Nicaragua (Fond pro svobodu Nikaraguy)
Německo stojí při Hongkongu
Globální aliance pro Tibet a pronásledované menšiny
Grupo de Apoio ao Tibete – Portugalsko
HKersUnited
Hongkong Aid
Hong Kong Affairs Association of Berkeley
Hongkongský výbor v Norsku
Hongkongská rada pro demokracii
Hongkonger Community Center (HKCC Brisbane)
Hongkonger in Deutschland e.V.
Hongkongané ve Velké Británii (HKB)
Hongkongci v Leedsu
Hongkongci v San Diegu
Hongkongci v oblasti Sanfranciského zálivu
Hongkongské fórum v Los Angeles
Hong Kong International Alliance Brisbane (HKIA Brisbane)
Hongkongská média v zámoří (HKMO)
Hongkongští cizinci na Tchaj-wanu (Hong Kong Outlanders in Taiwan)
Hongkongští Skotové
Hongkongská sociální hnutí v Bostonu
Hongkongská studentská advokační skupina – Newyorská univerzita (Hong Kong Student Advocacy Group – NYU)
Hong Kong Watch
Lidská práva v Číně
Síť pro lidská práva v Tibetu a na Tchaj-wanu (HRNTT)
Humanitární Čína
Humanosh USA
Indická společnost přátelství s Tibetem NAGPUR
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)
Mezinárodní síť pro Tibet
Khmerské hnutí za demokracii
KONGcentric
Lady Liberty Hong Kong (LLHK)
Lampa svobody
Le Comité pour la Liberté à Hong-Kong (Výbor pro svobodu v Hongkongu)
Liberté au Tibet (Francie)
Lion Rock Café (New York)
Manchester stojí při Hongkongu
McMaster stojí při Hongkongu
Nová škola pro demokracii (NSD Taiwan)
Newyorčané podporují Hongkong (NY4HK)
Severoamerická asociace tchajwanských profesorů (NATPA)
Severokalifornský hongkongský klub
Severovýchodní hongkongský klub – Velká Británie
Norský výbor pro Tibet
Nottingham stojí při Hongkongu
NYC852HKER
Ontario Hong Kong Youth Action
PMGI [Peace Media & Good Governance Institute – Institut pro mírová média a dobrou správu věcí veřejných]
Power to Hongkongers
Reading UK Stands with HK
Reportéři bez hranic (RSF)
Santa Barbara Friends of Tibet
Skotští Hongkongci
SEArious For HKG (Seattle)
Demokratická aliance Jižního Súdánu (SSDA)
Southamptonští Hongkongané
Stojíme při HK@JPN
Studenti za svobodný Tibet International
Studenti za svobodný Tibet – Boston
Studenti za svobodný Tibet – Indie
Studenti za svobodný Tibet – Japonsko
Studenti za svobodný Tibet – střední škola v Middletownu
Studenti za svobodný Tibet – Minnesota
Studenti za svobodný Tibet – New York/New Jersey
Studenti za svobodný Tibet – Toronto
Studenti za Hongkong
Sutton Hong Kong Culture & Art Society
Švédský výbor pro Tibet
Švýcarská asociace přátelství s Tibetem
Tchajwanské sdružení pro lidská práva
Tchajwanské sdružení pro východní Turkestán (TETA)
Taiwan Forever Association
Tchajwanské hongkongské sdružení
Tchajwanská fronta práce
Tchajwanské sdružení mládeže pro přechodnou spravedlnost a Kiōng-Seng
Tchajwanské sdružení v Japonsku
Texans Supporting Hong Kong (TX4HK)
Tibet Initiative Deutschland e.V.
Tibet Justice Center
Tibetská solidarita
Tibet Support Group Irsko
Výbor na podporu Tibetu, Dánsko
Tibetské sdružení mládeže v Evropě (TYAE)
Uniting HongKongers (Austrálie)
Organizace nezastoupených národů a národností (UNPO)
Klub hongkongských občanů USA
Mezinárodní ujgurská akademie
Americká ujgurská asociace
Ujgurské centrum pro lidská práva a demokracii
Uyghur Human Rights Project
Vancouver Activists of Hong Kong (VAHK)
Vancouver Hong Kong Forum Society
Vancouverská společnost na podporu demokratického hnutí (VSSDM)
Victoria Hongkongers Association (Austrálie)
Washingtonští občané podporující Hongkong (DC4HK)
My, Hongkongané
Winnipeg Hong Kong Concern
Světová federace tchajwanských sdružení
Světový kongres svobody
Světový ujgurský kongres