Myšlenka vydat knihu připomínající první návštěvu Jeho Svatosti 14.dalajlámy získala podporu Abakusu – Nadačního fondu zakladatelů Avastu

Přidáno

U příležitosti výročí 30 let sametové revoluce Nadační fond Avast (později pak Abakuk – Nadační fond zakladatelů Avastu) zveřejnil výzvu pro projekty, které autentickým způsobem oslaví toto výročí. Máme velkou radost, že náš návrh projektu uspěl.

Kniha připomínající okolnosti první návštěvy Jeho Svatosti 14.dalajlámy

Rešerše a zmapování první návštěvy Jeho Svatosti 14. dalajlámy v Československu a jejího dopadu  na změnu celosvětového diplomatického paradigmatu ve vztahu k jeho osobě a Tibetu – důkladný popis  návštěvy v roce 1990, vzpomínky svědků (z kanceláře prezidenta, tlumočník, který 14. dalajlámu doprovázel,  archiv tibetského exilu v Dharamsale, fotografie…) a dále popis událostí, které po celém světě následovaly  (přehled významných státních návštěv, které se odehrály díky inspiraci Havlem a Československem). Zahrneme také současné hodnocení toho, co se odehrálo, samotným 14. dalajlámou (text a videozáznam, kde  bude 14. dalajláma na tuto návštěvu a její význam vzpomínat – plánujeme natočit v Dharamsale, kde žije) a  dalších osobností a expertů na diplomacii a mezinárodní vztahy.  

Našim cílem  je získání podrobných informací o 1. návštěvě Jeho Svatosti v Československu a jejích okolnostech a analýza  dopadů této návštěvy na mezinárodní politickou scénu, zejména s ohledem na postavení Tibeťanů – zmapování vztahu mezi Václavem Havlem a Jeho Svatostí 14. dalajlámou

Věříme, že tento náš projekt povede k připomenutí odkazu Václava Havla a jeho vlivu na mezinárodní politiku,  připomene, že propojení dvou lidí diametrálně odlišných kultur z různých konců světa může přinést pozitivní  posun nejen pro ně osobně, ale také pro jejich okolí a zemi. Věříme, že tuto významnou událost dostaneme do  povědomí lidí a zejména, že vznikne unikátní publikace, která zachová svědectví o okolnostech a významu  událostí z roku 1990.