Senátní výbor ČR se postavil proti nucené asimilaci tibetských dětí a zásahům do náboženské svobody

Přidáno

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR přijal 30. května 2023 usnesení, kterým vyjádřil nesouhlas s politikou Číny vůči Tibeťanům.

„Toto usnesení je silným politickým vzkazem čínským úřadům, že by měly okamžitě ukončit systém internátních škol vnucovaný tibetským dětem, který ničí tibetskou kulturu a identitu, a že by také měly přestat zasahovat do nástupnictví dalajlamy. Je to další mimořádně důležitý projev podpory zachování tibetské kultury a identity, který vyjádřila Česká republika a český lid,“ uvedl Wangpo Tethong, výkonný ředitel International Campaign for Tibet v Evropě.

Kateřina Bursíková, členka organizace Češi Tibet podporují řekla: „Tibet je pro nás důležitý. Tibetská otázka ztrácí pozornost světa, protože je již velmi dlouho neřešena a je přehlížena jinými kauzami a událostmi na mezinárodní scéně. Je proto důležité znovu a znovu zkoumat, co se v Tibetu děje, a upozorňovat na porušování lidských práv, ke kterému dochází. Je také nutné zajímat se o budoucnost Tibeťanů nejen v Tibetu, ale i v exilu po celém světě. Jsem ráda
, že Česká republika na různých úrovních, od neziskových organizací přes parlament až po ministra zahraničních věcí, na Tibeťany nezapomíná. Poslední usnesení Výboru pro lidská práva, rovné příležitosti a vzdělávání Senátu Parlamentu ČR upozornilo na dva klíčové problémy současnosti. Jsou to internátní školy a svoboda volby duchovních vůdců, včetně dalajlamy. Věřím, že tato aktivita českého Senátu může zvednout vlnu i v dalších zemích na různých politických úrovních a že vyšleme čínským představitelům jasný signál, že na Tibeťany nezapomínáme a porušování jejich práv nebudeme přehlížet.“

V únoru letošního roku tři nezávislí experti OSN varovali, že téměř milion tibetských dětí byl oddělen od svých rodin a poslán do internátních škol, kde jsou nuceny učit se v mandarínské čínštině podle osnov postavených na čínské kultuře. Již dříve věrohodné zprávy doložily, že až 1 milion tibetských dětí je v povinných internátních školách systematicky odcizován svému jazyku a kultuře.

Česká rezoluce, která zmiňuje zprávu OSN, vyzývá čínskou vládu, aby upustila od praxe násilného umisťování tibetských dětí do internátních škol a jejich násilné asimilace a místo toho umožnila tibetským dětem zůstat v jejich rodinném prostředí, vzdělávat se v rodném jazyce a rozvíjet tibetskou kulturu a tradice.

Nedávná zpráva ICT potvrzuje, že čínské úřady v Tibetu pokračují ve své snaze indoktrinovat tibetské děti od útlého věku a vynucovat si oddanost vládě a ideologii Komunistické strany Číny.

K zásahům čínských úřadů do nástupnictví tibetských buddhistických vůdců čeští senátoři uvádějí, že jsou znepokojeni tím, že tradiční praxe výběru a uznávání reinkarnace tibetských duchovních, včetně dalajlamy, byla narušena a ovlivněna zásahy čínských úřadů a že tato situace představuje vážnou překážku pro svobodu náboženství a víry tibetského lidu.

Jako další výrazný projev podpory uspořádal Senát v listopadu 2022, v době českého předsednictví EU, v Praze konferenci o Tibetu, které předsedali místopředsedové Senátu PČR paní Jitka Seitlová a pan Jiří Oberfalzer za účasti náměstka ministra zahraničních věcí Jiřího Kozáka a náměstka ministra pro evropské záležitosti Marka Havrdy.