Tibetská parlamentní delegace hovoří o problematice Tibetu v českém parlamentu

Přidáno

Tibetská parlamentní delegace složená z poslanců Youdona Aukatsanga, Tenpa Yarphela a Wangdue Dorjeeho, kteří jsou v současné době na oficiální cestě po Evropě, se 14. listopadu 2022 zúčastnila konference pořádané místopředsedy Senátu PČR Jitkou Seitlovou a Jiřím Oberfalzerem ve spolupráci se Skupinou přátel Tibetu v Senátu a organizacemi International Campaign for Tibet, Češi Tibet podporují, Sinopsis a European Values Center for Security Policy. Na konferenci se diskutovalo o tom, co může Česká republika a Evropská unie udělat pro řešení krize v Tibetu, co může Česká republika a Evropská unie udělat pro řešení krize v Tibetu a proč je její řešení v evropském zájmu?


Na půdě Senátu PČR zahájil úvodní část konference svým vystoupením místopředseda Senátu PČR Jiří Oberfalzer, po němž následovaly uvítací projevy Přemysla Rabase, předsedy skupiny na podporu Tibetu v Senátu PČR, Jiřího Kozáka, náměstka ministra zahraničních věcí ČR, Marka Havrdy, náměstka ministra pro evropské záležitosti ČR, a Youdona Aukatsanga, člena Tibetského exilového parlamentu.

První zasedání se zabývalo situací v Tibetu s Thinlay Chukki, zástupkyní dalajlamy a CTA pro střední a východní Evropu, která hovořil o přehledu situace v oblasti lidských práv v Tibetu, Tenpou Yarphelem, členem tibetského exilového parlamentu, který hovořil o svobodě náboženského vyznání v Tibetu a nástupnictví tibetských lamů, a nakonec s Michaelem van Waltem van Praagem, profesorem mezinárodního práva, který hovořil o postavení Tibetu a mezinárodní odpovědnosti při řešení čínsko-tibetského konfliktu.

V diskusi o tom, co může Evropská unie udělat pro řešení tibetské krize, na druhém zasedání Youdon Aukatsang, člen tibetského exilového parlamentu, vysvětlil, proč je v zájmu Evropy podporovat Tibet, následovaly rozhovory o stavu a perspektivách vztahů mezi EU a Čínou, o válce na Ukrajině: Balázs Gargya, politický úředník pro Čínu, Evropská služba pro vnější činnost, David Plášek, analytik, Centrum evropských hodnot pro bezpečnostní politiku, a Isabel Santos, poslankyně Evropského parlamentu.

Stejně tak o mezinárodní perspektivě a perspektivách spolupráce a partnerství s tibetským exilem hovořil na třetí schůzi předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer, který se věnoval hledání možností řešení tibetské krize: Po něm vystoupili Eva Decroix, poslankyně Poslanecké sněmovny, s příspěvkem na téma Posouvání lidských práv v Tibetu: význam spolupráce mezi podobně smýšlejícími státy a Kai Müller, vedoucí advokačního týmu OSN a výkonný ředitel Mezinárodní kampaně pro Tibet v Německu, s příspěvkem Rada OSN pro lidská práva: bojiště za lidská práva v Číně a Tibetu. Na závěr vystoupil Samuel Chu, prezident Kampaně za Hongkong, s příspěvkem Hongkong a Tibet: mosty a příležitosti k prosazování lidských práv a demokracie.

Na závěr konference vystoupili se závěrečnými projevy Wangpo Tethong, výkonný ředitel Mezinárodní kampaně za Tibet v Evropě, Hayato Josef Okamura, člen zahraničního výboru a předseda skupiny na podporu Tibetu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Source: https://tibetanparliament.org/