Tibetský buddhismus v centru pozornosti na mezinárodní konferenci o náboženské svobodě v Praze

Přidáno

Telo Tulku Rinpočhe, zástupce Jeho Svatosti dalajlamy v Mongolsku, Rusku a Společenství nezávislých států, zde vystoupil na 5. ministerské konferenci Mezinárodní aliance pro náboženskou svobodu a víru.

Tématem letošní konference byla „Svoboda náboženství nebo víry v autoritářských režimech“. Telo Tulku rinpočhe vystoupil na prvním zasedání na téma „Zneužívání náboženství k politickým účelům a budování odolnosti“. Zabýval se vlivem tibetského buddhismu v Asii a represivní politikou Číny vůči tibetské buddhistické komunitě v Tibetu.

Předsedkyně Mezinárodní kampaně za Tibet Tenčó Gjatso, která se konference rovněž zúčastnil, řekla: „ICT oceňuje, že tato významná mezinárodní konference věnuje významné místo situaci tibetského buddhismu, který je vážně ohrožen a je sinifikován zejména Čínou pod vedením prezidenta Si. Vlády by měly mnohostranně spolupracovat s podobně smýšlejícími zeměmi a mezinárodními orgány, včetně EU a Mezinárodní aliance pro náboženskou svobodu či víru, a podnikat koordinované iniciativy při vytváření jednotné politiky v oblasti náboženské svobody tibetského lidu, a to i na půdě OSN a dalších mezinárodních a regionálních fórech.“

Konference se zúčastnilo několik významných představitelů, včetně Jana Lipavského, ministra zahraničních věcí České republiky, Fiony Bruceové, zvláštní vyslankyně britského premiéra pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení a předsedkyně Mezinárodní aliance pro náboženskou svobodu nebo přesvědčení a poslankyně britského parlamentu, a Nazily Ghaneaové, zvláštní zpravodajky OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení.